thermo king

Razem z żoną prowadzimy biznes rybny, jednak zamierzamy w najbliższym czasie utworzyć handel obwoźny, czyli tzw. foodtrack. Musimy dostosować własny pojazd dostawczy na chłodnię w formie szaf przesuwnych szklanych, z możliwością otwieranych okien po jednej stronie pojazdu. Nie wiemy, jaki dobrać agregat, jakiej siły potrzebujemy mrożenia oraz czy jednostka, która umieści nam takie szafy chłodzące, oferuje także serwis w razie usterki, naprawę lub reorganizację modułów i kompletnego sprzętu? Szukamy firmy, która nam fachowo doradzi, sporządzi kalkulację wydatków i montażu, oszacuje czas skonstruowania takiej zabudowy na pace pojazdu oraz poinstruuje nas o sposobie używania aparatów. Potrzebujemy takich izoterm albo kontenerów chłodniczych, dzięki jakim będziemy mogli przechowywać ryby zamrażane i niemrożone, zasilane także na prąd stały jak i przez turbogeneratory. Sama chłodnia nie jest wystarczająca, gdyż niezbędna jest też mroźnia do ryb mrożonych – mroźnia. Dziś w sklepie stacjonarnym mamy chłodnie thermo king, jednak jesteśmy otwarci na odmienne propozycje.

Bez kategorii